El projecte Comenius Quality@School té com a objectiu investigar i estudiar, provar, avaluar i transferir exemples de bones pràctiques a l’aula en tres línees bàsiques:


a) Aprendre mitjançant jocs i eines digitals, aprenentatge en equips,...

b) Autoavaluació de l’alumnat.

c) Qüestionari de retroalimentació pel professorat.


Volem implementar el cicle de qualitat Plan-Do-Check-Act (planificar, fer, revisar i actuar) d’una manera simple, fàcil i útil a situacions reals a l’aula.

Aquest projecte internacional es desenvolupa de forma transversal i simultània a cinc centres educatius de: Joensuu (Finlàndia), Brugues, (Flandès–Bèlgica), Almada (Portugal), Cornellà (Catalunya–Estat Espanyol), Sakaraya (Istanbul - Turquia), i amb el suport del DPB Brugge (Centro de Assessoria Pedagògica) i la Unitat de Qualitat i Millora Contínua del Departament d’Ensenyament. El projecte té una duració de 2 curs acadèmica: desde l'agost de 2012 fins al juliol de2014.

Aquest projecte ofereix la possibilitat d’aprendre i experimentar sobre la qualitat a l’aula en un entorn multidisciplinari i transnacional, afavorint d’aquesta manera la motivació del professorat, l’intercanvi i la discussió d’idees que ajudaran a assimilar noves pràctiques innovadores dins del treball pedagògic a l’aula. Un altre aspecte d’aquesta internacionalització és la millora de l’ús de llengua anglesa, així com també l’aprenentatge d’altres idiomes i el coneixement d’altres cultures, la millora de treball en equips amb les tecnologies TIC.

Els resultats finals del projecte seran recollits i editats en un petit llibre de bones pràctiques, que es difondrà mitjançant l'organització i participació en seminaris, publicació del producte final en un DVD, en xarxes socials,en les pagines web del centres associats i en un acte de cloenda al maig 2014 a Cornellà.

dimecres, 6 de novembre de 2013

Joc en tutoria grup B22

A la tutoria del grup B22 vam provar la dinàmica de grups amb el joc d'endevinar pel·lícules. La composició dels grups i els títols de les pel·lícules van ser tasca de la tutora. 

Els 26 alumnes van ser dividits en quatre grups heterogenis. Un membre de cada grup, per torns, va intentar que els seus companys endevinessin la pel·lícula que els havia tocat. Els components del grup deliberaven entre ells abans de donar una resposta, perquè només tenien dues oportunitats amb cada títol.

El guanyador de les "chuches" era el grup que més pel·lícules endevinés. 

Observacions:

Al començament del joc tots estaven una mica desconcertats i tensos per l'agrupació organitzada "inusual".  No havien creat dinàmica de grup, alguns marcaven fins i tot un espai físic amb la resta del grup i participaven bé però amb contenció.

A mesura que el joc avançava i cada grup havia fet ja un intent d'endevinar una pel·lícula, l'ambient canviava i  la formació dels grups va canviar també. Els grups ja havien creat un lligam intern i sumaven esforços d'una forma més creativa. Els més callats participaven, tots van esdevenir més sorollosos i la tensió de l'inici va desaparèixer. Finalment estaven jugant de debò. 
Jugant a les categories gramaticals.

Alumnes de Montse. Els alumnes estan jugant a les categories gramaticals, quan la professora senyala una article els alumnes han d'aplaudir, quan senyala un adjectiu es tapen la cara...Geography game / Alumnes de 3r


El joc consisteix en que els alumnes asociïn una similitud entre països i animals, objectes, i després ho expliquin als companys. 


THE ROL TRIAL / Jugant al rol a clàsse de Socials

The teacher divides the classroom into two groups and a small one. 

One big group must defende the an ideology, the other big group must defense the opposite. Every group must defend its ideology as in a trial. 

At the end the small group decides which group has argued better. 

Rosa's students are discussing about Catalonia's Independence.


El més important era defendre les idees del grup que pertocava i no les  pròpies.

 


Tutoria del 4t D, jugant al manicomi / MADHOUSE

A student goes out of the classroom for a moment. They choose a word for the game. This word will be the clue of the game. 

When the student comes back to the classroom , the teacher tells him: “You are the new doctor in this Madhouse. You know everybody here is crazy. You have to ask a question to everyone in order to find out why they are crazy.” 

The student asks questions and gets answers, but when someone says the “word”, everybody has to behave like a madman (doing weird things, weird noises…). 

After some questions, the student would be able to find out the word.Per tal de cohesionar la classe, els alumnes del 4t D han jugat, entre altres jocs, al manicomi.

La dinàmica és que un alumne surt fora de l’aula, i els que resten pacten amb quin gest tots es tornaran bojos. Quan l’alumne que ha sortit entra,  ha de tractar d’endevinar què els fa tornar bojos. dilluns, 4 de novembre de 2013

Bibliografia sobre l'autoavaluació

Quaderns de docència

Els quaderns de docència editats per Octaedro són materials que faciliten la tasca del  professorat i són una bona eina d'ensenyament - aprenentatge centrat en l'alumnat. Clarifiquen conceptes i metodologies d'avaluació  i aporten exemples de bones pràctiques.
 
Podeu descarregar els continguts dels quaderns aquí

dijous, 9 de maig de 2013

Mots encreuats i mitologia

Els alumnes de l'optativa de Cultura Clàssica van fer uns mots encreuats amb els noms dels déus i deesses de la mitologia greco-romana. 

Van treballar en grup i es van repartir les tasques. Havien de fer servir tots dos noms de cada divinitat i tenir molta cura en les definicions per aclarir si el nom del déu era el nom grec o el romà. 

Quan ja els havien preparat, els van intercanviar amb els altres companys i els van resoldre entre tots. 

Un cop van acabar l'exercici van contestar el qüestionari.

La valoració general era positiva, a tots els havia agradat l'experiència.

Punts positius:
  • Fent mots encreuats és més fàcil aprendre el nom dels déus.


Punts negatius:
  • Alguns companys no s'esforçaven prou per escriure correctament les definicions.